При поръчка на всяка голяма пица можете да поръчате кен Каменица 500 мл. за 0.99 лв.

Начало / Ново
7.49
Хранителна информация:
14.99
Хранителна информация:
15.49
Хранителна информация:
Месо
16.49
Хранителна информация:
16.49
Хранителна информация:
17.49
Хранителна информация:
18.49
Хранителна информация:
20.99
Хранителна информация:
Месо
20.99
Хранителна информация:
20.99
Хранителна информация:
22.99
Хранителна информация:
Месо
23.99
Хранителна информация: