При поръчка на всяка голяма пица можете да поръчате кен Каменица 500 мл. за 0.99 лв.

Начало / Ново
4.99
Хранителна информация:
10.99
Хранителна информация:
Месо
10.99
Хранителна информация:
11.49
Хранителна информация:
11.49
Хранителна информация:
11.99
Хранителна информация:
12.99
Хранителна информация:
12.99
Хранителна информация:
14.99
Хранителна информация:
Месо
14.99
Хранителна информация:
14.99
Хранителна информация:
16.99
Хранителна информация:
Месо
17.99
Хранителна информация: