При поръчка на всяка голяма пица можете да поръчате кен Каменица 500 мл. за 0.99 лв.

Начало / Тънки пици
12.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
15.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
15.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Зърнени култури - глутен; Мляко и млечни продукти; Риба и рибни продукти; Мекотели и продукти от тях; Ракообразни и продукти от тях
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Риба и рибни продукти, Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: мляко и млечни продукти, зърнени култури - глутен,чесън,Риба и рибни продукти
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти; Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
Мляко и млечни продукти,Зърнени култури - глутен
18.99
Хранителна информация:
алергени: Мляко и млечни продукти, Зърнени култури - глутен